Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği (28.09.2021)      SGK'dan E-Tebligat Adresi Zorunluluğu (24.09.2021)      Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (24.09.2021)      TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!... (20.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı (14.09.2021)      Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı (14.09.2021)      Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı (14.09.2021)      Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru (10.09.2021)      SGK Genelgesi 2021/30 - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği (10.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) (09.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) (09.09.2021)      Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (09.09.2021)      İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri (06.09.2021)      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) (04.09.2021)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) (04.09.2021)      Kovid Aşısı Olmayan İşçiye Bakanlıktan Kötü Haber mi? (03.09.2021)      7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılması (03.09.2021)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) (02.09.2021)      Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (01.09.2021)      İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.09.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


EMİSYON PRİMİ VE YENİ ORTAK ALMA

 

 

Konumuz ve sorumuz anonim şirketler, belli bir kazanç ve birikimden sonra sermaye artırımında primli pay senedi çıkaramaz mı?

Cevap: Evet

a.Borsaya açılarak, fakat çok masraflı ve prosedürlü

b.Borsaya açılmadan, primli pay ihracı ile…

c.Bana göre primli hisse ihracı piyasada pek olmuyor. Neden acaba?

1. Firmalar, yeni ortaklar almayı şirketi kaptırma olarak düşünüyorlar

2.Yeni ortak ise, primli pay almaya hazırlar, fakat şirketin çoğunluk hissesine sahip olanlar yeni ortaklara bilgi vermez, kar payı dağıtmazlar korkusu ile ortak olmuyorlar. Yani karşılıklı itimatsızlık.

3.Karşılıklı itimatsızlık halledilirse, TTK da yeni bir düzenleme yapılırsa, uzun prosedürlerle borsaya açılmayan, açılamayan firmalar da primli paylar ihraç ederek yeni ortaklar alabilir, şirketlerin sermayeleri kuvvetlenebilir ve yeni yatırımlara başlayabilirler.

4.Yazımı özellikle meslektaşlarımın müşterilerini bilgilendirmeleri ve firmaların sermayelerini kuvvetlendirip yatırım yapabilen, büyüyen firmalar haline gelmesi için yazdım. Gelelim Emisyon primi nedir konusuna:

23.10.2013 tarihli ve aşağıda internet adresini verdiğim yazımda bu konuda geniş bilgiler bulunmaktadır. Yazılarım (cevdetakcakoca.com) Emisyon Primi Agio Primli Pay (cevdetakcakoca.com)

Anonim şirketlerde kuruluş veya sermaye artırımı esnasında, pay senedinin üzerinde yazılı değerden yani itibari değerden daha yüksek değerle çıkarılması halinde, bu itibari değer ile satış bedeli arasındaki fark: AGİO veya EMİSYON PRİMİ olarak adlandırılır ve bu paya da primli pay denir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda primli paylar 347 inci maddede düzenlenmiştir.

Madde şöyledir: Madde 347- İtibari değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların itibari değerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilmeleri için esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı bulunmalıdır. Primli paylar, yukarıda da belirttiğimiz gibi daha çok sermaye artırımı esnasında çıkarılabilir.

Peki neden primli pay?

a. Bilindiği gibi, şirketler çalıştıklarında kar elde ederler ve bu karlardan yedek akçe ayrılır. Bu yedek akçeler şirketin değerini artıran unsurlardandır. Yasal olarak ayrılma zorunluluğu bulunmaktadır.

b. Şirketin taşınmaz varlıkları değer kazanmaktadır.

c. Yine şirketin gayrimaddi değerlerinin yani şirketin itibarı, piyasadaki iyi tanınması da şirket paylarının değerini artıran unsurlardandır. Şirket, sermaye artırımına kalkıştığı zaman, şirketi yönetenler, şirkette birikmiş yedek akçeler ile maddi ve gayrimaddi değerlerin belirli bir oranda paraya dönüştürülmesi amacını güdebilirler ve aynı zamanda da eski pay sahipleri ile yeni pay sahipleri arasında eşitlik sağlamak gerekeceği açıktır. İşte bu gaye ile primli pay çıkarılma gereği ve Agio veya emisyon primi doğar. Şirket, primli pay senedi çıkarmaya karar vermek isterse önce esas sözleşmede hüküm var mı ona bakılacaktır. Kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleşmede hüküm konularak, yönetim kurulu kararı ile emisyon primli pay çıkarılabilir. Yoksa, genel kurul kararı alınarak primli pay çıkarılabilir. TTK 344/1 maddesine göre sermaye artırımında primli pay çıkarırken artan sermayenin %25 i tescilden önce, %75 i ise 24 ay içinde, primli payların çıkarma primlerinin ise tamamı tescilden önce ödenecektir.

Elde edilen Agio (emisyon primi), önce

a. Çıkarılma giderleri

b. Yok edilme yani itfa karşılıkları

c. Hayır amaçlı ödemeler için sarfedilmelidir.

d. Kalan olursa genel kanuni yedek akçelere eklenmelidir.

e. Kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılamaz.

f. Emisyon primi TTK 519/3 maddesi hükümlerine göre kullanılabilir.

EMİSYON PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: İnternetteki yazımızda detaylı olarak verildiği için bu yazımıza alınmamıştır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KVK 5/10-ç maddesine göre emisyon primi, Agio veya hisse senedi ihraç primi kurumlar vergisinden istisnadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA da emisyon primi KDV ye tabi değildir. Sermaye ihtiyacı olanlar ile parasını yatıracak yer arayanlar, bir ortak noktada anlaşabilirse emisyon primli pay senetleri ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. Okurlarımızın mübarek ramazan Bayramını kutlarım.

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com