Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği (28.09.2021)      SGK'dan E-Tebligat Adresi Zorunluluğu (24.09.2021)      Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (24.09.2021)      TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!... (20.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı (14.09.2021)      Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı (14.09.2021)      Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı (14.09.2021)      Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru (10.09.2021)      SGK Genelgesi 2021/30 - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği (10.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) (09.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) (09.09.2021)      Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (09.09.2021)      İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri (06.09.2021)      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) (04.09.2021)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) (04.09.2021)      Kovid Aşısı Olmayan İşçiye Bakanlıktan Kötü Haber mi? (03.09.2021)      7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılması (03.09.2021)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) (02.09.2021)      Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (01.09.2021)      İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.09.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


ESKİDEN A.Ş. GENEL KURULLARI

ESKİDEN AŞ GENEL KURULLARI

 

                31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydının mecburi hale getirilmesi idi.

                Tabii hamiline hisse senetleri ile ilgili bu düzenleme, aslında şirketlerdeki hamiline hisse senedi olayını ortadan kaldırmış oluyor. Bundan sonraki adımın da hamiline hisse senetlerinin tamamen kaldırılacağı şeklinde bir düzenleme olabilir. Yani böyle bir düzenlemeden sonra hamiline hisse senedi çıkarılmayacak, tamamen nama yazılı hisse senetleri olacaktır. Zaten bugünkü dünyada da olması gereken budur diye düşünüyorum.

                6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundan önce durum nasıldı? Genel Kurullar nasıl yapılıyordu acaba? Yakın tarihimizdeki genel kurullar, hisse senetleri basımı, genel kurula ibrazı gibi konulardaki uygulamaları şöyle bir bahsedelim diyorum.

                Borsaya açık olmayan bir çok şirkette, hisselerin hemen hemen tamamı hamiline yazılı oluyordu. Hamiline hisseler bastırılıyor ve genellikle şirketlerin kasasına konuyordu. Genel kuruldan bir hafta önce hisseler, güya yönetim kuruluna bir belge ile teslim ediliyor ve bu belgeler esas alınarak genel kurul yapılıyordu.

                Daha sonra, genel kurulda kar dağıtım kararı alınıyor. Bir bakıyorsunuz, aslında şirketin 5 ortağı olup bir ortak %99 hisseye sahip olduğu halde, genel kurula iştirak eden sayısı 10-15 oluyor. Kar dağıtımında ise belki 100 kişi üzerinden kar dağıtımı yapılıyordu.

                Böylece ne şirketin hakiki hisse dağılımı ve ne de şirketin hakiki kar dağıtımı ortaya çıkmıyor, vergi ve beyanname vermeyecek şekilde düzenleniyor. Hisseler de şirketin merkezindeki veya gizli olan bir kasada duruyordu.

                Yukarıda bahsi geçen 7262 sayılı yasa ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerden sonra artık genel kurullar bu şekilde yapılmayacak, hamiline hisse senetleri de şirketlerin kasasında veya özel kasalarda bulunmayacak, her türlü işlem Merkezi Kayıt kuruluşuna bildirilecek, hayali işlemler inşallah sona ermiş olacak.

Nama yazılı hisselerle ilgili söylenecek bir şey yoktur. Nama yazılı hisseler ve genel kurulda temsili eskiden olduğu gibi olacaktır. Hamiline yazılı hisseler de işbu elektronik dünyada nama yazılı hale gelmiş veya getirilmiştir.  

                İnşallah, doğru bir düzenleme olmuştur diyoruz.

 

                                                                                                                             Cevdet Akçakoca

                                                                                                                             Yeminli Mali Müşavir

                                                                                                                             Bağımsız Denetçi

 

NOT:

Ekohaber gazetesindeki yeni yapılanmalar  çerçevesinde geçen haftaki yazım yine belli bir standarttan daha uzun olduğu için basılı gazetede yayımlanamamıştır. Bu sebeple ekohaber internet sitesinde yayımlanmıştır.  Vergi konularını ilgilendiren yazılarım, kısa yazılamayacağı için bundan sonraki yazılarım eğer belli standarttan uzunsa, basılı gazetede bir notla bildirilecek ve gazetenin internet sitesinde yayımlanacaktır. Önceki haftaki yazım olan DİKKAT HAMİLİNE HİSSELER VE TERÖR BAĞLANTISI başlıklı yazımın www.ekohaber.com.tr sitesinde yayımlanmış olup çok önemli bir yazıdır. Okunmasını ve ona göre tedbir alınmasını tavsiye ederim.


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com