Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği (28.09.2021)      SGK'dan E-Tebligat Adresi Zorunluluğu (24.09.2021)      Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (24.09.2021)      TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!... (20.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı (14.09.2021)      Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı (14.09.2021)      Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı (14.09.2021)      Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru (10.09.2021)      SGK Genelgesi 2021/30 - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği (10.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) (09.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) (09.09.2021)      Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (09.09.2021)      İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri (06.09.2021)      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) (04.09.2021)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) (04.09.2021)      Kovid Aşısı Olmayan İşçiye Bakanlıktan Kötü Haber mi? (03.09.2021)      7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılması (03.09.2021)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) (02.09.2021)      Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (01.09.2021)      İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.09.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


DİKKAT HAMİLİNE HİSSELER VE TERÖR BAĞLANTISI

 

 

 

Dikkat: Hamiline Hisseler ve Terör Bağlantısı

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydının mecburi hale getirilmesi idi.

Konunun önemine binaen yapılan değişiklikler 3 adet yazı ile siz değerli okurlarımıza açıklanmaya çalışılmıştır. Toplam 3 adet yazımız ve bir adet sunumumuz www.cevdetakcakoca.com sitemizde incelenebilir.

Yapılan değişiklikler sonucunda hamiline yazılı pay senetleri fiilen ortadan kalkmıştır. Yazılarımızda bunların ayrıca vergisel etkileri de açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, geçen gün İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının webinarda gerçekleşen toplantısına katıldım. YMM ve öğretim üyesi DR. İsmail Hakkı Güneş tarafından yapılan sunumdan sonra bizlerin görüşlerine de başvuruldu. İsmini hatırlamadığım ve not etmeyi atladığım bir YMM. Üstadımız konunun terörle bağlantılı olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine bu yazıyı yazmak şart oldu.

Sayın işverenler, şirket sahipleri, ortakları, muhasebecileri ve YMM. Leri aman dikkat, aman dikkat. Hamiline pay senetlerinin fiilen ortadan kalkması, vergisel suç ve cezalar bu yasanın yanında çok ama çok hafif kalır. Şimdi bu yasa ile ilgili bir takım açıklamalar yapalım. Ama dikkat edin yanınızda bir ısıtıcı bulunsun,  çünkü kanınız donacak.

Kitle İmha Silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin 7262 sayılı kanunun  amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yasak işlem ve faaliyetler

 (1) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak;

a) Bu kararlarda yer alan kişi veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması ya da bunların Türkiye’de iş ortaklığına ya da başkaca iş ilişkilerine girmesi,

b) Bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik füze programları veya diğer faaliyetlerle ilgili olarak organizasyonlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması,

yasaktır.

(2) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş veya organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların; 

a) Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi,

b) Bankalarının Türkiye’de şube veya temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi,

c) Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, sermaye ortaklığına gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesi,

yasak olup, mevcut olanlar sonlandırılır.

(3) BMGK tarafından izin verilen hâller dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi yasaktır.

(4) BMGK kararlarına karşı ilgililer tarafından Komisyona yapılan başvurular, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ya iletilir.

Yasak işlem ve faaliyetler, mal varlığının dondurulması ve yasakların uygulanması, denetim ve işbirliği komisyonu ve cezalar kanunun geri kalan maddelerinde tek tek belirtilmiştir.

Cezalar 8 yıla kadar hapis ve adli para cezalarına kadar uzanmakta, tekerrür halinde iki misli olmaktadır.

Kanunun uygulanabilmesi için değiştirilen yasalar:

2860 sayılı yardım toplama kanunu, 5253 sayılı Dernekler kanunu,5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, 5326 sayılı kabahatler kanunu, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanması kanunu, 5941 sayılı çek kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6415 sayılı Terörizmin finansmanının önlenmesi kanunudur.

Kanunun bir kısmı yayımı tarihinde bir kısmı da Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ticaret alemi, ilgililer, bilgililer, bilgisizler aman dikkat diyorum. Kanunu okuyun ve uygulayın. Gazete sütunlarında bu kadar yazabiliyorum.

27.04.2021

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com