Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Meslek Mensuplarının Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından Muafiyeti Ve İzin-Görev Belgesi Hakkında Bilgilendirme (06.05.2021)      SGK Genel Yazı: Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup (06.05.2021)      Vergi Levhası 31 Mayıs 2021 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (04.05.2021)      7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu (04.05.2021)      E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Klavuzu (04.05.2021)      SGK Genelgesi 2021/14: 4447 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (03.05.2021)      Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (03.05.2021)      Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi 14 Haziran 2021 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır… (01.05.2021)      Sürekli İşçi Alımı Belge Teslim Tarihi Erteleme Duyurusu (30.04.2021)      Fesih Yasağı Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı (30.04.2021)      Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) (30.04.2021)      7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.04.2021)      Kurumlar Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün (30.04.2021)      Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) (30.04.2021)      Yıllık İşletme Cetvelleri (29.04.2021)      Kurumumuza Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru (28.04.2021)      İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı (28.04.2021)      GİB E-Beyanname Duyuru: 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (28.04.2021)      Tüm Beyan ve Bildirimlerin Mücbir Sebep Kapsamına Alınması İçin GİB'na Başvuruda Bulunulmuştur... (27.04.2021)      Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf (27.04.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


DİKKAT HAMİLİNE HİSSELER VE TERÖR BAĞLANTISI

 

 

 

Dikkat: Hamiline Hisseler ve Terör Bağlantısı

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydının mecburi hale getirilmesi idi.

Konunun önemine binaen yapılan değişiklikler 3 adet yazı ile siz değerli okurlarımıza açıklanmaya çalışılmıştır. Toplam 3 adet yazımız ve bir adet sunumumuz www.cevdetakcakoca.com sitemizde incelenebilir.

Yapılan değişiklikler sonucunda hamiline yazılı pay senetleri fiilen ortadan kalkmıştır. Yazılarımızda bunların ayrıca vergisel etkileri de açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, geçen gün İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının webinarda gerçekleşen toplantısına katıldım. YMM ve öğretim üyesi DR. İsmail Hakkı Güneş tarafından yapılan sunumdan sonra bizlerin görüşlerine de başvuruldu. İsmini hatırlamadığım ve not etmeyi atladığım bir YMM. Üstadımız konunun terörle bağlantılı olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine bu yazıyı yazmak şart oldu.

Sayın işverenler, şirket sahipleri, ortakları, muhasebecileri ve YMM. Leri aman dikkat, aman dikkat. Hamiline pay senetlerinin fiilen ortadan kalkması, vergisel suç ve cezalar bu yasanın yanında çok ama çok hafif kalır. Şimdi bu yasa ile ilgili bir takım açıklamalar yapalım. Ama dikkat edin yanınızda bir ısıtıcı bulunsun,  çünkü kanınız donacak.

Kitle İmha Silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin 7262 sayılı kanunun  amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yasak işlem ve faaliyetler

 (1) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak;

a) Bu kararlarda yer alan kişi veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması ya da bunların Türkiye’de iş ortaklığına ya da başkaca iş ilişkilerine girmesi,

b) Bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik füze programları veya diğer faaliyetlerle ilgili olarak organizasyonlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması,

yasaktır.

(2) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş veya organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların; 

a) Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi,

b) Bankalarının Türkiye’de şube veya temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi,

c) Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, sermaye ortaklığına gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesi,

yasak olup, mevcut olanlar sonlandırılır.

(3) BMGK tarafından izin verilen hâller dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi yasaktır.

(4) BMGK kararlarına karşı ilgililer tarafından Komisyona yapılan başvurular, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ya iletilir.

Yasak işlem ve faaliyetler, mal varlığının dondurulması ve yasakların uygulanması, denetim ve işbirliği komisyonu ve cezalar kanunun geri kalan maddelerinde tek tek belirtilmiştir.

Cezalar 8 yıla kadar hapis ve adli para cezalarına kadar uzanmakta, tekerrür halinde iki misli olmaktadır.

Kanunun uygulanabilmesi için değiştirilen yasalar:

2860 sayılı yardım toplama kanunu, 5253 sayılı Dernekler kanunu,5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, 5326 sayılı kabahatler kanunu, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanması kanunu, 5941 sayılı çek kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6415 sayılı Terörizmin finansmanının önlenmesi kanunudur.

Kanunun bir kısmı yayımı tarihinde bir kısmı da Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ticaret alemi, ilgililer, bilgililer, bilgisizler aman dikkat diyorum. Kanunu okuyun ve uygulayın. Gazete sütunlarında bu kadar yazabiliyorum.

27.04.2021

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com