Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Meslek Mensuplarının Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından Muafiyeti Ve İzin-Görev Belgesi Hakkında Bilgilendirme (06.05.2021)      SGK Genel Yazı: Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup (06.05.2021)      Vergi Levhası 31 Mayıs 2021 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (04.05.2021)      7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu (04.05.2021)      E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Klavuzu (04.05.2021)      SGK Genelgesi 2021/14: 4447 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (03.05.2021)      Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (03.05.2021)      Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi 14 Haziran 2021 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır… (01.05.2021)      Sürekli İşçi Alımı Belge Teslim Tarihi Erteleme Duyurusu (30.04.2021)      Fesih Yasağı Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı (30.04.2021)      Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) (30.04.2021)      7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.04.2021)      Kurumlar Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün (30.04.2021)      Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) (30.04.2021)      Yıllık İşletme Cetvelleri (29.04.2021)      Kurumumuza Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru (28.04.2021)      İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı (28.04.2021)      GİB E-Beyanname Duyuru: 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (28.04.2021)      Tüm Beyan ve Bildirimlerin Mücbir Sebep Kapsamına Alınması İçin GİB'na Başvuruda Bulunulmuştur... (27.04.2021)      Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf (27.04.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


BAĞIMSIZ DENETİMDE BÜYÜK İŞLETME VE ÜCRET BİLDİRİMİ TARİFİ

BAĞIMSIZ DENETİMDE BÜYÜK İŞLETME VE ÜCRET BİLDİRİMİ TARİFİ

 1. Yeni büyük işletme tarifi:

                2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına bir çok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır.  

Zorunlu olarak TFRS uygulayanlar  dışındaki, bağımsız denetime tâbi olan işletmelerin yaklaşık  %67’si büyük işletme tanımına uygun hale gelmiştir. Biraz da bu sebepten BOBİ FRS 2017 Sürümünde değişiklikler yapılma mecburiyeti doğmuştur.

                Özellikle 2019 ve 2020 senelerinde Türkiye ekonomisinde döviz değerindeki artışlar, bilançolara büyük ölçüde etki etmiştir. Bu sebeple, yapılması düşünülen iyileştirmelerle bölümler arasındaki uyumun artırılması ve açıkça düzenlenmeyen hususların netleştirilmesi amaçlanmıştır.

Neticede, BOBİ FRS 2021 Sürümü hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kurul kararına göre,  BOBİ FRS 2021 büyük işletme esasları şöyledir.

 

 

Önceki Değerler

Yeni Değerler

Aktif toplamı

75 milyon TL ve üstü

200 milyon TL ve üstü

Yıllık net satış hasılatı

150 milyon TL ve üstü

400 milyon TL ve üstü

Ortalama çalışan sayısı ise 250 ve üstü olarak aynen kalmıştır.

 

 

Yapılan çalışma ile uygulamada %67 olan büyük işletme oranı %34’e düşecek olup böylece, BOBİ FRS’de büyük işletmelere yönelik; ertelenmiş vergi tutarının sunumu, konsolide finansal tabloların hazırlanması ve ek dipnot açıklamaları daha az sayıda işletmeyi kapsayacaktır.

 1. Yeni büyük işletme konusundaki değerler ve BOBİ FRS 2021 Sürümü konusundaki Kurul Kararı, 1/1/2021 veya sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacaktır.
 2. İsteyen işletmeler BOBİ FRS 2021 Sürümünü 2021 tarihinden önceki hesap dönemlerinde uygulayabileceklerdir.
 3. Erken uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, 1/1/2021 tarihinden önce başlayan hesap dönemleri için BOBİ FRS 2017 Sürümünü uygulayacaktır.
   
   
 1. Bağımsız Denetimde Ücret Bildirimi

 

Bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan  alınan hizmetlere ilişkin ücretler de aynı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Kurul Kararıyla uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde kalite ve güvenin artırılması amaçlanmaktadır.

 

Avrupa Birliği (AB) 2013/34 sayılı Muhasebe Direktifinin 18’inci maddesi uyarınca;  kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK’ler) ile büyük işletmelerin, raporlama dönemine ait  bağımsız denetim ücreti,  bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve  bağımsız denetim dışı diğer hizmet ücretlerini finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında açıklayacaklardır.

 

 AB Muhasebe Direktifinin 18’inci maddesine tam uyum sağlanabilmesi için ücretlerin dipnotlarda bildirilmesi uygulaması :

 

 1. BOBİ FRS’yi uygulayan büyük işletmeler,
 2. KAYİK’ler ile
 3. zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayan büyük işletmeler için de zorunlu olmuştur.
   

Ücretler hakkındaki bu açıklama ve uygulaması, , 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

 

                Böylece, 660 sayılı KHK nın (9) uncu maddesinin (b) ve (ğ) bentleri uyarınca; uluslararası uygulamalar  çerçevesinde, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güvenin artırılmasını için KAYİK VE BÜYÜK İŞLETMELER bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim  kuruluşundan aldığı hizmet ücretlerini finansal tablolarında açıklayacaklardır.

 

Kararın 3. Maddesine göre KAYİK – (Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar) ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında karşılaştırmalı olarak açıklayacakları ücretler:

 

- Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti.

 

- Her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere; bağımsız denetçi veya bağımsız denetim  kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve  bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin raporlama dönemine ait ücretidir.

 

Bu açıklamalar, “Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere  İlişkin Ücretler” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com