Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru (20.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi (19.01.2021)      2020 Yılı İlk Üç Aya Ait E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması (18.01.2021)      Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)      E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)      Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler (14.01.2021)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)      Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil (12.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları (12.01.2021)      Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (12.01.2021)      Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2021 (01.02.2021) Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (11.01.2021)      Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (11.01.2021)      Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (08.01.2021)      Defter Beyan Sisteminde Son Dakika Stok Defteri Kapatılmıştır (08.01.2021)      E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında (08.01.2021)      SGK Genelgesi 2021/1 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.01.2021)      Önemli Duyuru: E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları Hakkında (06.01.2021)      Defter Beyan Sistemi 2021 Yılı Defterleri İçin Duyuru (06.01.2021)      Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı (06.01.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


Varlık barışının muhasebeleştirilmesi


Varlık Barışının Muhasebeleştirilmesi
Bir önceki yazımda 7256 sayılı kanunla getirilen varlık barışından bahsetmiş gerek yurtdışı varlıklar ve gerekse yurt içi varlıklar için bu olanaktan yararlanabileceğini anlatmıştım.
Vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin yurtdışı varlıkları için müracaat edip varlık barışından yararlandıkları takdirde muhasebe kayıtlarının nasıl olacağı konusunda bir takım sorularla karşılaştım. Bu sorular için çok erken olmasına rağmen açıklama yapılması gerekmektedir. Bu yazımızda varlık barışı şartlarını bir kere daha hatırlatarak muhasebe kayıtlarını da göstermeye çalışacağız.
Konuyu örneklerle açıklamaya çalışalım.

a.Mükellef Ahmet Bey Anonim Şirketi, 05.Ocak.2021 yurt dışında 1.000.000 (bir milyon) doları olduğunu ve bunun için varlık barışından yararlanacağını belirterek bankaya bildirimde bulunmuştur.
Her ne kadar bankaya bir formla müracaat ederek bildirimde bulunuyorsak da kayıtlarımızda da iz kalması açısından ben bunu nazım hesaplara şöyle kaydederim.

—————-05.Ocak.2021__________________
900 Vergi barışından borçlular 1.000.000 Dolar
950 Vergi Barışından Alacaklar 1.000.000 Dolar
7256 sayılı kanun gereğince getirilmesi taahhüt edilen 1.000.00/0 doların kayıtlarımıza alınabilmesi ve takibi için
________________                 ___________________

Kaydın dolar olarak yapıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Ülkemizde her an kurlar değişebilmekte, yukarı veya aşağıya gidebilmektedir. Vergi barışı için müracaat ettiğimizde taahhüt ettiğimiz bedeli getirmek için üç aylık bir süre bulunmaktadır. Eğer kaydı Türk Lirası olarak o günkü kurdan yapmaya çalışırsak, yurtdışı varlığı getirdiğimizde fark olacaktır. Bu durumda iki elimiz bir pabuca girecektir. Taahhüdü kayıtlarımıza almak isterken başka bir takım zarar ve mecburiyetlerle karşı karşıya kalmamak için nazım hesaplara olan kaydı döviz olarak yaparız.
b. Bu bildirimden sonra mükellef, söz konusu 1.000.000 (bir milyon) doları 5.Nisan.2021 tarihinde getirerek şirket hesaplarına kaydetmiştir. O günkü kurun 8.10 TL. olduğunu ve bankadaki paranın toplam değerinin 8.100.000 TL olduğu varsayımı ile bu paranın kanuni defterlerimize kaydını yapalım.
Unutmamak için önce nazım hesaplardaki kaydı hemen tersine çevirip iptal edelim.
_________________05.Nisan.2021_________________
950 Vergi Barışından Alacaklar 1.000.000 Dolar
900 Vergi Barışından borçlular 1.0000.000 Dolar
Vergi barışı için bildirilen bedel geldiğinden nazım hesaplar
kaydı iptali
_______________ 05.Nisan.2021_______________
102….Bankalar (Döviz hesabı) 8.100.000,00
549 Özel Fonlar
(7256 sayılı yasa Varlık Barışı Fonu) 8.100.000,00
Varlık Barışından yararlanılarak getirilen bedelin
muhasebeleştirilmesi
Parayı hemen alabilme hakkına sahibiz ve bu parayı
hemen aldığımızı varsayalım.
_______________5.Nisan.2021_________________
549 Özel Fonlar
(7256 sayılı yasa Varlık Barışı Fonu) 8.100.000,00
331 Ortaklara Borçlar 8.100.000,00
Varlık barışı fonunun alınan karar gereğince
ortaklar hesabına kaydı
_______________5.Nisan.2021 _________________
331 Ortaklar Hesabı 8.100.000,00
102 Bankalar Hesabı 8.100.000,00
Özellikle örnek kaydımızda gösterdiğimiz gibi, varlık barışından yararlandığımız takdirde, bir fon hesabı kullanılarak kayıtlara alınan meblağ, karar alınmak kaydıyla başkaca hiçbir vergi veya işleme tabi olmaksızın hemen ortaklara veya gerçek kişi varlık barışından yararlanmışsa, gerçek kişiye dağıtılabilir.
c.Muhasebe kayıtları buraya kadar yaptığımız açıklamalara göre yapılabilir.
d.Ortak hükümleri bir daha hatırlatmak isterim.
Hem yurt dışı ve hem de yurt için varlık barışı için ortak hükümler de aşağıdaki gibidir.
1.)Varlık barışından herhangi bir vergi alınmayacaktır.
2.)Varlık barışı bildirimleri 30.06.2021 tarihine
kadar yapılabilecektir.
2) Getirilen ve deftere kaydedilen varlıkların
satışından zarar doğarsa bu zararlar kabul edilmeyecektir.
3) Varlık barışı sebebiyle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.
4) Cumhurbaşkanı, varlık barışı süresini bitişten itibaren altışar aylık olmak üzere bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
5) Varlık barışı konusundaki esaslar ve düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.


 

     


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com