Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru (20.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi (19.01.2021)      2020 Yılı İlk Üç Aya Ait E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması (18.01.2021)      Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)      E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)      Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler (14.01.2021)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)      Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil (12.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları (12.01.2021)      Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (12.01.2021)      Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2021 (01.02.2021) Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (11.01.2021)      Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (11.01.2021)      Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (08.01.2021)      Defter Beyan Sisteminde Son Dakika Stok Defteri Kapatılmıştır (08.01.2021)      E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında (08.01.2021)      SGK Genelgesi 2021/1 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.01.2021)      Önemli Duyuru: E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları Hakkında (06.01.2021)      Defter Beyan Sistemi 2021 Yılı Defterleri İçin Duyuru (06.01.2021)      Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı (06.01.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


2021 YILINDA TUTLACAK TİCARE DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

2021 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

 

Yıl sonunda gelecek yıla hazırlık çalışmalarında kullanılacak defterler ve tasdik zamanlarının bir defa daha hatırlatılmasını gerekli görmekteyim. Özellikle de e-defter çıktıktan sonra bu hatırlatma daha da önemli hale gelmiştir.

Ymm ve SMMM odaları da bu konuya gereken önemi vererek açıklamalarda bulunmuşlardır. Biz bu çalışmamızda odaların açıklamalarını da göz önüne aldık.

 

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

 

A- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

 

2) Kolektif ve Komandit Şirketler

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

3) İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

 

İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter - Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır.

 

4) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

 

Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter - Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır.

 

5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:

Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir ve e defter olarak  elektronik ortamda tutulmaktadır.  İstenirse bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Defter beyan sisteminde açılış ve kapanış  onayları GİB tarafından otomatik olarak yapılır. Bu defterler kağıt ortamında tutulduğu takdirde geçersizdir.

 

 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

 

1) ANONİM ŞİRKETLER

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Damga Vergisi Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Pay Defteri

g) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri kullanılmaya devam edilebilir.

 

 2) LİMİTED ŞİRKETLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri veya müdürler kurulu karar defteri

(Bu iki defter ayrı ayrı veya yerine tek bir defter tutulabilir.)

 

 

3) KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Pay Defteri

 

 4) DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

 

5) DİĞER DEFTERLER:

(Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler)

İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, Ambar defteri, Anonim Şirketler ve Damga Vergisi için SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ tutmak zorundadır.

 

 DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI:

 

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR );

2. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

5. Anonim Şirketler, Limitet Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır.

6. Tasdik yenileme veya ara tasdik veya devam tasdiki., Ocak ayı içinde olur. Bu defterler yevmiye, defterikebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri(önce kapanış tasdiki yapılır), damga vergisi defteridir.

7.Kapanış tasdiki yaptırılacak defterler:

a.A.Ş. Yönetim kurulu karar defteri, Ocak ayı sonuna kadar

b.Yevmiye defteri, izleyen dönemin haziran ayı sonuna kadar

 

8. E-defter kullanılması halinde yevmiye ve defteri kebir dışındaki defterler notere tasdik ettirilir.

9. Tasdik esnasında notere ticaret sicil tasdiknamesi ibraz edilir. Değişiklik yoksa, eski ticaret sicil tasdiknameleri de geçerlidir.

 

                Mükelleflerin bu yazımızı da göz önünde tutarak defterlerini zamanında yazdırmaları ve tasdik ettirmeleri kanunen gereklidir.

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com