Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru (20.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi (19.01.2021)      2020 Yılı İlk Üç Aya Ait E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması (18.01.2021)      Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)      E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)      Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler (14.01.2021)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)      Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil (12.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları (12.01.2021)      Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (12.01.2021)      Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2021 (01.02.2021) Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (11.01.2021)      Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (11.01.2021)      Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (08.01.2021)      Defter Beyan Sisteminde Son Dakika Stok Defteri Kapatılmıştır (08.01.2021)      E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında (08.01.2021)      SGK Genelgesi 2021/1 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.01.2021)      Önemli Duyuru: E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları Hakkında (06.01.2021)      Defter Beyan Sistemi 2021 Yılı Defterleri İçin Duyuru (06.01.2021)      Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı (06.01.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


Vergi ve sosyal güvenlikte 7256 sayılı kanunla 2020 yılı yapılandırması

                                                                                                              Bursa, 25.Kasım.2020

Vergi ve Sosyal Güvenlikte 7256 sayılı kanunla 2020 yılı yapılandırması

                Vergi kanunları ve sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler yapan 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yasa ile kesinleşmiş borçlar yapılandırılacak ve varlık barışı yapılacaktır.

 1. Yapılandırılacak borçları sayalım.
 1. Maliye ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, muhtelif bakanlıklara ödenecek borçlar için 31.12.2020 tarihine kadar müracaat edilecek ve ilk taksit ocak 2021 de olmak üzere birer ay atlamalı 6-9-12 veya 18 taksitte veya tamamı 31.Ocak.2021 de peşin ödenebilecektir.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için 31.12.2020 tarihine kadar müracaat edilecek ve ilk taksit Şubat 2021 de birer ay atlamalı olarak vergiler gibi  6-9-12-18 takside kadar veya tamamı 28.Şubat 2021 de peşin ödenebilecektir.
 3. Ticaret ve sanayi odaları, borsaları ve Tobb aidat borçları, esnaf ve sanatkarların odalara olan borçları ve bu odaların TESK e olan borçları, SMMM ve YMM. Lerin aidat borçları ile odaların Türmob’a olan borçları ,Avukatların baroya borçları, ihracatçıların ihracatçı birliklerine olan aidat borçları 31.Ocak.2021 tarihine kadar müracaat etmek kaydiyle, ilk taksit Şubat 2021 de olmak üzere, aylık ödenecek en çok 6 taksitte veya tamamı 28.Şubat.2021 de peşin ödenebilecektir.
 4. Sanayi Bakanlığından organize sanayi bölgelerine, sanayi sitelerine verilen kredi borçları, il özel idare ve belediyelerin, belediye şirketlerinin, belediye şirketlerininin  %50 den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerin kira alacakları ve hasılat payları, kalkınma ajanslarının özel idare, belediye ve sanayi odalarından alacakları, TSE nin alacakları 31.Ocak.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri şartiyle ilk taksit Şubat 2021 de ödenmek üzere ve birer ay atlamalı 6-9-12-18 takside kadar taksitlerle  veya 28.Şubat.2021 de peşin ödenebilecektir.
 5. Vakıflar Genel müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları 31.Ocak.2021 de müracaat şartiyle, en fazla 12 ay içinde eşit taksitler halinde, kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere taksitlendirilebilir veya 17.Şubat.2021 de peşin olarak ödenebilir.
 6. Yurt dışı varlıklar, 30.06.2021 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirim esas alınarak bildirimden sonra 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecektir veya 30.06.2021 tarihine kadar yurt dışındaki kredinin kapatılmasında kullanılabilecektir.
 7. Yurt içi varlıklar 30.Haziran 2021 tarihine kadar vergi dairesine beyan ve yasal defterlere kayıt edilebilecektir.
   
 1. Yapılandırmada 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlar esas alınacaktır.  
 2. Kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılması
 1. Gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacaktır.
 2. Vergi aslına bağlı vergi ziyaı gibi cezaların tamamı silinecektir.
 3. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 si silinecektir.
 4. Bazı idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar ödenecektir.  Ödenmemiş alacak fer’i alacak ise Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak tutar ödenecektir. 
 5. Motorlu taşıtlar vergisi borcu faizleri yerine Yİ-ÜFE oranına göre yeniden hesaplama yapılır.
 6. Vadesi gelip ödenmemiş gümrük vergi faizleri yerine Yİ-ÜFE ye göre hesaplanacak tutar ödenecektir. İdari para cezaları ise silinecektir.
 7. Belediyelerin su ve atıksu bedellerinin yapılandırılmasında da Yİ-ÜFE ye göre bulunacak tutarlar esas alınacak diğer gecikme zammı, faizi gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir.
 8. SGK borçlarının ve idari para cezalarının yerine Yİ-ÜFE esası ile ödenmesi esastır.
 9. SGK borcu aslı ödenmişse fer’ilerinin %40 ının bu kanuna göre ödenmesi şartiyle kalan %60 ının tahsilinden vazgeçilir.

ORTAK HÜKÜMLER:

 1. Yasa hükümlerinden yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvurulmalıdır.
 2. Maliye, hazine, Ticaret bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve  yikoblar için ilk taksit 31.12.2021 tarihine kadar, sgk de ise 28.02.2021 tarihine kadar ödenmelidir.
 3. Hesaplanan tutarların tamamı ilk taksit süresi içinde peşin ödenirse katsayı uygulanmaz ve Yİ-ÜFE ye göre hasaplanan tutanın %90 ının tahsilinden vazgeçilir.
 4. İdari para cezalarından %25 indirim yapılır.
 5. Yapılandırılan tutar sadece fer’i alacak ise hesaplanan tutardan %50 indirim yapılır.
 6. Hesaplanan tutarlar ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenirse katsayı uygulanmaz ve YÜFE ye göre hesaplanan tutardan %50 indirim yapılır.
 7. Yine bu sürede ödenen Trafik para cezaları ve idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.  

SONUÇ:

Tam bu yazı yazılırken, yapılandırma yasası ile ilgili (1) no.lu  tebliğin yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiği haberi geldi. Yasa hakkında daha fazla yazmak yerine bütün okurlarıma, yasa ve tebliğini okuyup veya muhasebe ve finansman servislerince incelenip ondan sonra ve de gecikmeden yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

                                                                                                             Cevdet Akçakoca

                                                                                                             Yeminli Mali Müşavir

                                                                                                             Bağımsız Denetçi

 

 

 

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com