Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Tarihidir (13.08.2020)      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği GİB Duyurusu (11.08.2020)      Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (10.08.2020)      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (06.08.2020)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) (30.07.2020)      Kontrol Muayene Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında (22.07.2020)      SGK İdari Para Cezaları Uygulaması Kitapçığı (16.07.2020)      İşveren İşlemleri Genelgesi (14.07.2020)      Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir (14.07.2020)      Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı (13.07.2020)      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54 (10.07.2020)      Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışma Bildiriminde Yeni Uyarı Sistemi Devreye Girdi (10.07.2020)      SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı (08.07.2020)      1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı (08.07.2020)      1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı (07.07.2020)      7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor (06.07.2020)      2020 Yılı Mali Tatil Vergi ve SGK Uygulamaları (03.07.2020)      Verginin Yasallığı İlkesine Aykırılıklar Var (03.07.2020)      Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı (02.07.2020)      GİB E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Hakkında Önemli Duyuru (02.07.2020)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


SMMM lere yeni rapor düzenleme yetkisi

Uzun zamandır gündemde bulunan bir konu, SMMM lerin de bazı rapor tiplerini yapabilmeleri, özellikle KDV iadesinde belli sınırlarda rapor düzenleyebilmeleri konusu idi ve maalesef bir türlü gerçekleşemiyordu.

                                18.Temmuz.2020 Cumartesi günü resmi gazeteye bakınca SMMM lere yeni yetkiler veren bir düzenleme yapılmış olduğunu gördük. Neydi Bu? Bana göre uzun zamandır beklenen bir düzenleme idi ve yine benim düşünceme göre bunun devamı da gelecektir.

                                Yapılan düzenleme konusunda bgün hemen değerli kardeşim SMMM ve Bağımsız Denetçi Selahattin İpek, çok güzel ve geniş bir yazı hazırlamış, zevkle okudum ve okurlarıma da Sevgili dostum Selahattin İpek’in (Mali Müşavir raporları alan genişletmeye devam ediyor) başlıklı yazısını okumalarını tavsiye ediyorum.

                               

 1. Yapılan Düzenleme Sonucunu kısaca açıklamak istiyorum.

                               

18.07.2020 tarih ve 31189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile  daha önce 16/1/2007 tarihli ve 26405 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Bu resmi gazetede yayımlanan değişikliklerle SMMM ler de Tubitak’a hazırlanan mali raporlarda proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme yetkisine sahip olmuşlardır.

Yeminli Mali Müşavirlerin bu konudaki yetkileri ise aynen davam etmektedir. İsteyen kuruluş SMMM ile isteyen kuruluş YMM ile iş yaparak rapor düzenletebilecektir.

Bu düzenleme sonucu önemli olan, kuruluşa ait mali raporun SMMM veya YMM. Tarafından, mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak  Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporunun hazırlanmasıdır.

                Rapordaki herhangi bir hata bulunması halinde, şimdiye kadar olan tatbikatta olduğu gibi Mali Müşavirin veya Yeminli Mali Müşavirin müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınır ve SMMM veya YMM. İlgili kuruluşla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

 

                Bu düzenlemeden yararlanarak rapor hazırlayıp TUBİTAK’A verecek olan SMMM lere bazı tavsiyelerde bulunmak isterim.

 1. Ar-ge ve teşvik mevzuatını çok iyi okuyun ve tam tabirle ezbere bilin
 2. Kurumlar vergisinin ar-ge konusundaki düzenlemelerini dikkatle inceleyin
 3. Rapora başlamadan önce hazırlanan fizibilite raporunu çok iyi inceleyin ve öğrenin
 4. Tubitak’ın ar-ge ve teydeb programlarını, belgelerin nasıl hazırlanacağına dair yayınlarını özellikle internetten indirin ve dikkatle inceleyip nokta virgülüne kadar öğrenin.
 5. Teknik projeyi hazırlayan ve takip eden firma ile yakın ilişki kurun, çünkü sizin sorumluluğunuz çok daha fazladır.
 6. Mali rapor hazırlama kılavuzlarını da her bölüm için çok dikkatle okuyup öğrenin.
 7. Raporu bitirmeden önce birkaç defa kontrol edin ve ancak ondan sonra imzalayın veya gönderin.
 8. Bugüne kadar olun uygulamada Tubitak ar-ge raporunda en ufak bir yanlışlık yapan meslek mensuplarının maddi ve manevi çok ağır cezalara muhatap olduğunu gördük, özellikle ağır cezada yargılandıklarını gördük.
 9. Yani yaşasın, bize havadan para gelecek, havasına girmeyin. Bakın Bağımsız denetim dendi ve havadan para yağmadığını herkes gördü.
 10. Özellikle fiyat indirimi ve rekabete girmeyin derim.
  Tubitak arge raporları hazırlama konusunda yapılan değişikliğin meslektaşlara hayırlı olmasını diliyorum.
   
 1. Bundan sonra SMMM lere nasıl yetkiler verilebilir?

Uzun zamandır gündemde olan belli bir sınıra kadar KDV iade yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, verilebilir.

Ancak bu yetkinin 2020 yılında verilebileceğini zannetmiyorum. Covid pandemi süreci içindeyiz. Bütçede bugüne kadar olmayan yüzmilyarlarca TL. açık meydana gelmiştir. Devlet, vergi toplayamamaktadır. Bu sebeple SMMM lere KDV iade yetkisinin bütçe dengeleri düzelinceye kadar verilemeyeceğini düşünüyorum.

 

 1. Peki YMM lik mesleği nereye gidiyor?
  Türkiye YMM mevzuatını çıkarmakla dünyada bir devrim yaratmıştır ama maalesef bu güzel düzenlemeyi daha ileriye götürememiştir. Gerek meslek mensuplarının, gerek bürokratların aleyhte çalışmaları ile YMM lik mesleği irtifa kaybetmeye devam etmektedir.
  Ayrıca Bağımsız Denetim mevzuatının ve sisteminin gerek dünyada ve gerekse ülkemizde daha fazla önem kazanması da YMM. Lik mesleğine sekte vurmaktadır.
  Ancak, mesleğinde takipçi, başarılı ve düzgün çalışan YMM. Ler daima ileriye gödeceklerdir.
   
  Tekrar yeni düzenlemelerin bütün meslek mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum.

                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com