Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Tarihidir (13.08.2020)      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği GİB Duyurusu (11.08.2020)      Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (10.08.2020)      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (06.08.2020)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) (30.07.2020)      Kontrol Muayene Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında (22.07.2020)      SGK İdari Para Cezaları Uygulaması Kitapçığı (16.07.2020)      İşveren İşlemleri Genelgesi (14.07.2020)      Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir (14.07.2020)      Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı (13.07.2020)      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54 (10.07.2020)      Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışma Bildiriminde Yeni Uyarı Sistemi Devreye Girdi (10.07.2020)      SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı (08.07.2020)      1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı (08.07.2020)      1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı (07.07.2020)      7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor (06.07.2020)      2020 Yılı Mali Tatil Vergi ve SGK Uygulamaları (03.07.2020)      Verginin Yasallığı İlkesine Aykırılıklar Var (03.07.2020)      Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı (02.07.2020)      GİB E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Hakkında Önemli Duyuru (02.07.2020)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


Covid Mücbir Sebeplerde KDV iadesi

08.Mayıs.2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazetede  32 seri no.lu KDV uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair bir tebliğ yayımlanmıştır.

                Daha önce 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinden dolayı KDV beyanname verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştı.

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerektiği de açıklanmıştı.

Böylece, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilirdi.

Mücbir sebep döneminde uzayan KDV beyannamelerinin verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine  (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından nasıl işlem yapılacağı yine bu 32 sayılı Genel tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğdeki belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştü.

a) Mahsuben iade talepleri için tesbit edilen usul ve esaslar;

1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

b) Nakden iade talepleri için tesbit edilen usul ve esaslar ;

1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

                Şeklinde tebliğde hükümler konmuştu.

                Bu değişiklik tebliğinin çıktığı tarihten bugüne kadar birçok yazar tarafından konu işlendi, gerekli açıklamalar yapıldı. Ben özellikle tebliğin tatbikatı nasıl olacak diye bekledim.

                Gördüm ki, Maliyenin çalışkan memurları, ülkenin ve ihracatçının güç durumunu gayet iyi anlamışlar.

                Gerek mahsuben ve gerekse nakden iade talepleri hakkında bir takım gecikmelere sebep vermeden iade yapmaya çalışmaktadırlar.  Özellikle mükelleflere yazı yazılmakta ve aşağıda örneğini verdiğim bir mahsuben iade konusundaki yazı gibi yazılar yazılmakta, mükellefin görevini yerine getirmesi halinde KDV iadesinin yerine getirileceği bildirilmektedir.

                Önce örnek yazıyı gösterelim.

                ( Bu itibarla …./2020 dönemine ait kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya BA-BS bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen ve iadesi gereken tutarın içinde yer alan olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi %50 si oranında teminat mektubunun ……./…./2020 tarihine kadar ibraz edilmesi durumunda yerine getirilecektir. Bilgilerinize tebliğen rica ederim.)

                Mükellefe yazılan bu yazıyı da gördükten sonra memurların iyi niyetle çalıştıklarına iyice emin olmuş bulunmaktayım. Maliyenin memurlarına teşekkür etmek gerekir ve de mükelleflerin de görevlerini en kısa zamanda yerine getirerek KDV iadelerini almaları ülke ekonomisi ve kendileri için gayet iyi olacaktır.


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com