Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (25.09.2020)      Sigortalılara Ödenen Yol Paraları Prime Tabi, Yolluklar İse Tabi Değildir (24.09.2020)      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı. (22.09.2020)      Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı (18.09.2020)      07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek (17.09.2020)      Katma Değer Vergisi İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (16.09.2020)      İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı İle İlgili Alınacak Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (16.09.2020)      4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü (15.09.2020)      GİB Beyanname Gönderimi Duyurusu (16.09.2020)      Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellenerek Yayınlandı (07.09.2020)      Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı (04.09.2020)      Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (04.09.2020)      22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) (04.09.2020)      Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı (02.09.2020)      Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (01.09.2020)      Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) – 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri (01.09.2020)      Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı 1 Eylül 2020 İle 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında %8’den %1’e İndirildi (31.08.2020)      Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranları Değiştirildi (31.08.2020)      Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) (31.08.2020)      Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) (31.08.2020)     

HAVA DURUMU

HİZMETLERİMİZ

 

1- Tasdik İşlemleri

- Yıllık gelir ve kurumlar vergisi tasdik işlemleri (tam tasdik işlemleri)
- KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
- Yeniden değerleme tasdik işlemleri
- Sermaye artışının tespiti raporları
- İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
- Dernek, tesis ve vakıf muafiyeti ve istisna tasdiki işlemleri
- Kredilere ilişkin tespit işlemleri
- Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
- Servet ve varlık incelemeleri
- Stok değerleme işlemleri
- Teşvik,indirim, muafiyet ve istisnalarla ilgili işlemler
- Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
- Mali tabloların uygunluğu raporu
- Yeminli mali müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tasdik hizmetleri


2- Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi mevzuatı hakkında mükelleflerin yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunarak tam anlamıyla vakıf olmaları sağlanmak.

- Kurumlar Vergisi,
- Gelir Vergisi,
- Katma Değer Vergisi,Vergi anlaşmaları,
- Vergi uyuşmazlıkları,
- Kambiyo mevzuatı,
- Sermaye Piyasası mevzuatı,
- Teşvik mevzuatı,
- Ticaret hukuku,
- İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,

3 - Muhasebe Sistemi Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları Danışmanlığı ve İşletmeler için Hesap Planı Hazırlanması

4 - Şirketlerin mali analizine yönelik raporlar hazırlanması


- Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
- Proje Kapsamında Sunulan Müşavirlik Hizmetleri
- Uluslararası Vergilendirme ve Şirket Yeniden Yapılandırmaları
- Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
- Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Hizmetler
- Bireylerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler
- Türkiye'de Çalışan Yabancılara Yönelik Hizmetler
- Vergi Denetimleri ve İhtilaflarına Yönelik Hizmetler
- Mali Mevzuata İlişkin Eğitim Hizmetleri
- Enflasyon Muhasebesine Yönelik Hizmetler

 

5- Bağımsız Denetim Hizmetleri ve Raporları ve Eğitimi


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com