Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Son Dakika: Beyannamelerde Yapılan Değişiklik (02.12.2021)      VUK Sirküler - 137 Vergi Ödevlerinden Herhangi Birinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak Derecede Ağır Hastalığı Bulunan veya Doğum Yapan Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması (01.12.2021)      2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Süreleri (01.12.2021)      Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir (29.11.2021)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) (27.11.2021)      Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862) (26.11.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı (19.11.2021)      GİB Duyuru:Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru (16.11.2021)      SGK Genel Yazı: Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması (16.11.2021)      7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler (08.11.2021)      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Seul’de İmzalanmıştır. (08.11.2021)      Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşme Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşme Bilgileri ile Kontrolü ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru (08.11.2021)      Defter Beyan: İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler (03.11.2021)      Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı (03.11.2021)      1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik (02.11.2021)      Vergi Usul Kanunu ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Rehberi (7338 Sayılı Kanun) (26.10.2021)      7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.10.2021)      7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.10.2021)      SGK Genelgesi 2021/36: İşveren İşlemlerinde Yeni E-Uygulamalar (22.10.2021)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) (19.10.2021)     

HAVA DURUMU

HİZMETLERİMİZ

 

1- Tasdik İşlemleri

- Yıllık gelir ve kurumlar vergisi tasdik işlemleri (tam tasdik işlemleri)
- KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
- Yeniden değerleme tasdik işlemleri
- Sermaye artışının tespiti raporları
- İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
- Dernek, tesis ve vakıf muafiyeti ve istisna tasdiki işlemleri
- Kredilere ilişkin tespit işlemleri
- Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
- Servet ve varlık incelemeleri
- Stok değerleme işlemleri
- Teşvik,indirim, muafiyet ve istisnalarla ilgili işlemler
- Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
- Mali tabloların uygunluğu raporu
- Yeminli mali müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tasdik hizmetleri


2- Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi mevzuatı hakkında mükelleflerin yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunarak tam anlamıyla vakıf olmaları sağlanmak.

- Kurumlar Vergisi,
- Gelir Vergisi,
- Katma Değer Vergisi,Vergi anlaşmaları,
- Vergi uyuşmazlıkları,
- Kambiyo mevzuatı,
- Sermaye Piyasası mevzuatı,
- Teşvik mevzuatı,
- Ticaret hukuku,
- İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,

3 - Muhasebe Sistemi Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları Danışmanlığı ve İşletmeler için Hesap Planı Hazırlanması

4 - Şirketlerin mali analizine yönelik raporlar hazırlanması


- Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
- Proje Kapsamında Sunulan Müşavirlik Hizmetleri
- Uluslararası Vergilendirme ve Şirket Yeniden Yapılandırmaları
- Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
- Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Hizmetler
- Bireylerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler
- Türkiye'de Çalışan Yabancılara Yönelik Hizmetler
- Vergi Denetimleri ve İhtilaflarına Yönelik Hizmetler
- Mali Mevzuata İlişkin Eğitim Hizmetleri
- Enflasyon Muhasebesine Yönelik Hizmetler

 

5- Bağımsız Denetim Hizmetleri ve Raporları ve Eğitimi


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com